Since 2010


Giai đoạn 1 – Chương trình treo Logo trên xe/ balo nhận vở

  • Đăng ký treo logo tay lái xe (bên trái) của xe đạp hoặc xe máy. Đăng ký thông tin bên dưới.
  • Thời gian treo logo tối thiểu 1 tháng.
  • Quà tặng : 2 vở + 1 bút.

Giai đoạn 2 – Đánh giá hiệu quả Giai đoạn 1

  • Đánh giá hiệu quả của Giai đoạn 1 và cân nhắc chương trình tiếp theo.
Migen Blog
Logo
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare